Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Оборот на фондовата борса: Средната стойност за г. е 38.99 процента. Най-високата стойност е в Китай: 249.91 процента, а най-ниската стойност е в Люксембург: 0.13 процента. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Оборот на фондовата борса.
Bild einbetten:
schließen