Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Съотношение ученици/учители в началните училища: Средната стойност за г. е 23.02 брой ученици на един учител. Най-високата стойност е в Малави: 69.51 брой ученици на един учител, а най-ниската стойност е в Лихтенщаин: 7.85 брой ученици на един учител. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Съотношение ученици/учители в началните училища.
Дефиниция : Primary school pupil-teacher ratio is the average number of pupils per teacher in primary school.
Bild einbetten:
schließen