Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Съотношение ученици/учители в началните училища: Средната стойност за 2014 г. е 22.83 брой ученици на един учител. Най-високата стойност е в Етиопия: 64.27 брой ученици на един учител, а най-ниската стойност е в Бермуда: 6.72 брой ученици на един учител. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Съотношение ученици/учители в началните училища.
Дефиниция : Primary school pupil-teacher ratio is the average number of pupils per teacher in primary school.
Bild einbetten:
schließen