Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Данъци върху стоките и услугите: Средната стойност за 2014 г. е 32.59 процента. Най-високата стойност е в Мавриций: 59.83 процента, а най-ниската стойност е в САЩ: 3.05 процента. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Данъци върху стоките и услугите.
Bild einbetten:
schließen