Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Данъци върху стоките и услугите: Средната стойност за г. е 33.39 процента. Най-високата стойност е в Макао: 83.67 процента, а най-ниската стойност е в ОАЕ / Дубай: 0.98 процента. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Данъци върху стоките и услугите.
Дефиниция : Taxes on goods and services include general sales and turnover or value added taxes, selective excises on goods, selective taxes on services, taxes on the use of goods or property, taxes on extraction and production of minerals, and profits of fiscal monopolies.
Bild einbetten:
schließen