Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Записване в следгимназиално образование: Средната стойност за 2014 г. е 43.33 процента. Най-високата стойност е в Испания: 89.07 процента, а най-ниската стойност е в Еритрея: 2.57 процента. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Записване в следгимназиално образование.
Дефиниция : Total enrollment in tertiary education (ISCED 5 to 8), regardless of age, expressed as a percentage of the total population of the five-year age group following on from secondary school leaving.
Bild einbetten:
schließen