Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Trade balance, percent of GDP: Средната стойност за г. е -6.55 percent. Най-високата стойност е в Макао: 41.09 percent, а най-ниската стойност е в Кирибати: -89.33 percent. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Trade balance, percent of GDP.
Дефиниция : External balance on goods and services (formerly resource balance) equals exports of goods and services minus imports of goods and services (previously nonfactor services).
Bild einbetten:
schließen