Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Unemployment rate: Средната стойност за г. е 8.61 percent. Най-високата стойност е в Соломонови о-ви: 31.4 percent, а най-ниската стойност е в Катар: 0.3 percent. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Unemployment rate.
Дефиниция : Unemployment refers to the share of the labor force that is without work but available for and seeking employment.
Bild einbetten:
schließen