Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Women in parliament: Средната стойност за г. е 20.8 percent. Най-високата стойност е в Руанда: 63.8 percent, а най-ниската стойност е в Йемен: 0 percent. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Women in parliament.
Дефиниция : Women in parliaments are the percentage of parliamentary seats in a single or lower chamber held by women.
Bild einbetten:
schließen