Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Youth unemployment: Средната стойност за 2016 г. е 18.68 percent. Най-високата стойност е в Босна/Херц.: 67.61 percent, а най-ниската стойност е в Камбоджа: 0.44 percent. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Youth unemployment.
Дефиниция : Youth unemployment refers to the share of the labor force ages 15-24 without work but available for and seeking employment.
Bild einbetten:
schließen