Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Потребление на въглища: Средната стойност за г. е 74106.96 хил. американски тона. Най-високата стойност е в Китай: 4538507 хил. американски тона, а най-ниската стойност е в Коста Рика: 0 хил. американски тона. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Потребление на въглища.
Дефиниция : Coal consumption includes anthracite, subanthracite, bituminous, subbituminous, lignite, brown coal, and oil shale. It also includes net imports of metallurgical coke.
Bild einbetten:
schließen