Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Износ на въглища: Средната стойност за г. е 20430.79 хил. американски тона. Най-високата стойност е в Индонезия: 423626 хил. американски тона, а най-ниската стойност е в Чили: 0.03 хил. американски тона. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Износ на въглища.
Bild einbetten:
schließen