Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Внос на въглища: Средната стойност за г. е 11818.05 хил. американски тона. Най-високата стойност е в Китай: 317919 хил. американски тона, а най-ниската стойност е в Коста Рика: 0 хил. американски тона. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Внос на въглища.
Bild einbetten:
schließen