Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Производство на въглища: Средната стойност за г. е 134452.13 хил. американски тона. Най-високата стойност е в Китай: 4348754 хил. американски тона, а най-ниската стойност е в Албания: 5.5 хил. американски тона. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Производство на въглища.
Bild einbetten:
schließen