Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Продажба на автомобили с търговско предназначение: Средната стойност за г. е 177523.68 автомобила. Най-високата стойност е в САЩ: 9897997 автомобила, а най-ниската стойност е в Туркменистан: 200 автомобила. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Продажба на автомобили с търговско предназначение.
Bild einbetten:
schließen