Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Current account, in dollars: Средната стойност за г. е 1.32 billion U.S. dollars. Най-високата стойност е в Китай: 304.16 billion U.S. dollars, а най-ниската стойност е в САЩ: -462.96 billion U.S. dollars. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Current account, in dollars.
Bild einbetten:
schließen