Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Конкурентоспособност: Средната стойност за г. е 4.3 точки. Най-високата стойност е в Швейцария: 5.86 точки, а най-ниската стойност е в Йемен: 2.87 точки. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Конкурентоспособност.
Дефиниция : The Global Competitiveness index is composed of 12 pillars of competitiveness. The pillars are organized as followed: Basic requirements (Institutions, Infrastructure, Macroeconomic Stability, Health and Primary Education); Efficiency enhancers (Higher Education and Training, Goods Market Efficiency, Labour Market Efficiency, Financial Market Sophistication, Technological Readiness, Market Size), and Innovation and sophistication factors (Business Sophistication, Innovation).
Bild einbetten:
schließen