Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Access to drinking water, urban: Средната стойност за г. е 95.06 percent. Най-високата стойност е в Бразилия: 100 percent, а най-ниската стойност е в Палестина: 50.7 percent. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Access to drinking water, urban.
Bild einbetten:
schließen