Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Процент Източноправославни: Средната стойност за 2013 г. е 34.36 процента. Най-високата стойност е в Гърция: 98 процента, а най-ниската стойност е в Унгария: 0 процента. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Процент Източноправославни.
Bild einbetten:
schließen