Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Потребление на електроенергия: Средната стойност за 2012 г. е 102.5 млрд. киловатчаса. Най-високата стойност е в Китай: 4434.91 млрд. киловатчаса, а най-ниската стойност е в Монсерат: 0.02 млрд. киловатчаса. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Потребление на електроенергия.
Дефиниция : Total Electricity Net Consumption = total net electricity generation + electricity imports - electricity exports – electricity transmission and distribution losses. Net consumption excludes the energy consumed by the generating units.
Bild einbetten:
schließen