Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Износ на електроенергия: Средната стойност за г. е 7.27 млрд. киловатчаса. Най-високата стойност е в Германия: 71.42 млрд. киловатчаса, а най-ниската стойност е в Руанда: 0 млрд. киловатчаса. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Износ на електроенергия.
Bild einbetten:
schließen