Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Внос на електроенергия: Средната стойност за г. е 6.31 млрд. киловатчаса. Най-високата стойност е в САЩ: 69.25 млрд. киловатчаса, а най-ниската стойност е в Индонезия: 0 млрд. киловатчаса. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Внос на електроенергия.
Bild einbetten:
schließen