Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Производство на електроенергия: Средната стойност за г. е 112.28 млрд. киловатчаса. Най-високата стойност е в Китай: 4735.3 млрд. киловатчаса, а най-ниската стойност е в Монсерат: 0.02 млрд. киловатчаса. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Производство на електроенергия.
Дефиниция : Total electricity net generation (Net generation excludes the energy consumed by the generating units)
Bild einbetten:
schließen