Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Exports, in dollars: Средната стойност за г. е 126.74 billion U.S. dollars. Най-високата стойност е в Китай: 2431.26 billion U.S. dollars, а най-ниската стойност е в Кирибати: 0.02 billion U.S. dollars. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Exports, in dollars.
Bild einbetten:
schließen