Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Foreign Direct Investment, billion dollars: Средната стойност за 2015 г. е 11.18 billion U.S. dollars. Най-високата стойност е в САЩ: 379.43 billion U.S. dollars, а най-ниската стойност е в Белгия: -20.8 billion U.S. dollars. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Foreign Direct Investment, billion dollars.
Bild einbetten:
schließen