Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Gasoline consumption: Средната стойност за г. е 412.35 thousand barrels per day. Най-високата стойност е в САЩ: 8921 thousand barrels per day, а най-ниската стойност е в Исландия: 3 thousand barrels per day. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Gasoline consumption.
Bild einbetten:
schließen