Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Бизнес свобода: Средната стойност за г. е 64.79 точки. Най-високата стойност е в Хонконг: 95 точки, а най-ниската стойност е в Северна Корея: 5 точки. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Бизнес свобода.
Дефиниция : The Business freedom index is based on 10 indicators, using data from the World Bank’s Doing Business study: Starting a business-procedures (number), time (days), cost (% of income per capita), and minimum capital (% of income per capita); Obtaining a license—procedures (number), time (days), and cost (% of income per capita); Closing a business—time (years), cost (% of estate), and recovery rate (cents on the dollar).
Bild einbetten:
schließen