Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Свобода от корупция: Средната стойност за г. е 42.57 точки. Най-високата стойност е в Нова Зеландия: 90 точки, а най-ниската стойност е в Северна Корея: 12 точки. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Свобода от корупция.
Дефиниция : The score for the Freedom of corruption index is derived primarily from Transparency International’s Corruption Perceptions Index. For countries that are not covered in the CPI the freedom from corruption score is determined by using information from internationally recognized and reliable sources. Higher index values denote lower level of corruption.
Bild einbetten:
schließen