Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Данъчна свобода: Средната стойност за г. е 77.3 точки. Най-високата стойност е в Сомалия: 100 точки, а най-ниската стойност е в Северна Корея: 0 точки. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Данъчна свобода.
Дефиниция : The Fiscal freedom index measures the tax burden imposed by government. It is composed of three quantitative factors: the top marginal tax rate on individual income, the top marginal tax rate on corporate income, and the total tax burden as a percentage of GDP.
Bild einbetten:
schließen