Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Human development: Средната стойност за г. е 0.7 points. Най-високата стойност е в Норвегия: 0.949 points, а най-ниската стойност е в Централна А. Р.: 0.352 points. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Human development.
Дефиниция : The Human Development Index measures three basic dimensions of human development: long and healthy life, knowledge, and a decent standard of living. Four indicators are used to calculate the index: life expectancy at birth, mean years of schooling, expected years of schooling, and gross national income per capita.
Bild einbetten:
schließen