Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Производство на водноелектрическа енергия: Средната стойност за г. е 24.35 млрд. киловатчаса. Най-високата стойност е в Китай: 854.17 млрд. киловатчаса, а най-ниската стойност е в Туркменистан: 0 млрд. киловатчаса. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Производство на водноелектрическа енергия.
Дефиниция : Hydroelectric generation excludes generation from hydroelectric pumped storage.
Bild einbetten:
schließen