Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Ставка на косвените данъци: Средната стойност за г. е 14.23 процента. Най-високата стойност е в Унгария: 27 процента, а най-ниската стойност е в Гибралтар: 0 процента. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Ставка на косвените данъци.
Дефиниция : Statutory VAT rates or consumption taxes similar to a VAT. Rates are provided by KPMG member firms.
Bild einbetten:
schließen