Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Industry value added: Средната стойност за г. е 98.58 billion U.S. dollars. Най-високата стойност е в Китай: 4458.36 billion U.S. dollars, а най-ниската стойност е в Доминика: 0.06 billion U.S. dollars. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Industry value added.
Bild einbetten:
schließen