Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Industry value added: Средната стойност за 2015 г. е 101.16 billion U.S. dollars. Най-високата стойност е в Китай: 4404.3 billion U.S. dollars, а най-ниската стойност е в Палау: 0.02 billion U.S. dollars. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Industry value added.
Bild einbetten:
schließen