Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Производство на авиационно гориво: Средната стойност за г. е 91.79 хиляди барели на ден. Най-високата стойност е в САЩ: 1499.38 хиляди барели на ден, а най-ниската стойност е в Словения: 0 хиляди барели на ден. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Производство на авиационно гориво.
Bild einbetten:
schließen