Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Обща глобализация: Средната стойност за г. е 56.73 точки. Най-високата стойност е в Ирландия: 92.17 точки, а най-ниската стойност е в Сомалия: 24.03 точки. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Обща глобализация.
Дефиниция : The overall index of globalization covers the economic, social, and political dimensions of globalization. Higher values denote greater globalization.
Bild einbetten:
schließen