Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Социална глобализация: Средната стойност за г. е 50.5 точки. Най-високата стойност е в Сингапур: 91.61 точки, а най-ниската стойност е в Конго: 15.15 точки. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Социална глобализация.
Дефиниция : Social globalization has three dimensions: personal contacts, information flows, and cultural proximity. The sub-index on personal contacts includes international telecom traffic, degree of tourism, transfers, foreign population, and number of international letters. The sub-index on information flows includes number of internet users, share of households with a television set, and trade in newspapers. The sub-index on cultural proximity includes trade in books and number of McDonald’s restaurants and Ikea located in a country.
Bild einbetten:
schließen