Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Потребление на втечнени нефтени газове (LPG): Средната стойност за 2012 г. е 52.6 хиляди барели на ден. Най-високата стойност е в САЩ: 2301 хиляди барели на ден, а най-ниската стойност е в Сао Т&П: 0 хиляди барели на ден. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Потребление на втечнени нефтени газове (LPG).
Дефиниция : Liquefied petroleum gases include ethane, ethylene, propane, propylene, normal butane, butylene, isobutane, and isobutylene. The Liquefied Petroleum Gases consumption also includes, where data are available, liquefied petroleum gases sold directly from natural gas processing plants for fuel or chemical uses and pentanes plus.
Bild einbetten:
schließen