Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Производство на втечнени нефтени газове (LPG): Средната стойност за г. е 40.42 хиляди барели на ден. Най-високата стойност е в САЩ: 622.87 хиляди барели на ден, а най-ниската стойност е в Словения: 0 хиляди барели на ден. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Производство на втечнени нефтени газове (LPG).
Bild einbetten:
schließen