Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Военни разходи, процент от БВП: Средната стойност за 2012 г. е 1.95 процента. Най-високата стойност е в С. Арабия: 8.9 процента, а най-ниската стойност е в Исландия: 0.1 процента. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Военни разходи, процент от БВП.
Bild einbetten:
schließen