Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Процент Мюсюлмани: Средната стойност за г. е 34.15 процента. Най-високата стойност е в Алжир: 100 процента, а най-ниската стойност е в Румъния: 0 процента. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Процент Мюсюлмани.
Bild einbetten:
schließen