Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Процент Нерелигиозни: Средната стойност за г. е 21.59 процента. Най-високата стойност е в Естония: 74.7 процента, а най-ниската стойност е в Египет: 0.6 процента. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Процент Нерелигиозни.
Bild einbetten:
schließen