Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Производство на ядрена енергия: Средната стойност за 2012 г. е 75.64 млрд. киловатчаса. Най-високата стойност е в САЩ: 769.33 млрд. киловатчаса, а най-ниската стойност е в Иран: 1.33 млрд. киловатчаса. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Производство на ядрена енергия.
Bild einbetten:
schließen