Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Потребление на възобновяема енергия: Средната стойност за г. е 24.67 млрд. киловатчаса. Най-високата стойност е в Китай: 1003.52 млрд. киловатчаса, а най-ниската стойност е в Монсерат: 0 млрд. киловатчаса. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Потребление на възобновяема енергия.
Дефиниция : Total Renewables Electricity Net Consumption (Net consumption excludes the energy consumed by the generating units)
Bild einbetten:
schließen