Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Производство на възобновяема енергия: Средната стойност за г. е 29.83 млрд. киловатчаса. Най-високата стойност е в Китай: 997.6 млрд. киловатчаса, а най-ниската стойност е в Туркменистан: 0 млрд. киловатчаса. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Производство на възобновяема енергия.
Дефиниция : Total Renewables Electricity Net Generation (Net generation excludes the energy consumed by the generating units and also excludes generation from hydroelectric pumped storage)
Bild einbetten:
schließen