Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Спестявания, щатски долари: Средната стойност за г. е 143.45 млрд. щатски долари. Най-високата стойност е в Китай: 5350.21 млрд. щатски долари, а най-ниската стойност е в Афганистан: -2.15 млрд. щатски долари. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Спестявания, щатски долари.
Дефиниция : Gross savings are calculated as gross national income less total consumption, plus net transfers. Data are in current U.S. dollars.
Bild einbetten:
schließen