Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Спестявания, щатски долари: Средната стойност за 2014 г. е 149.52 млрд. щатски долари. Най-високата стойност е в Китай: 5037.41 млрд. щатски долари, а най-ниската стойност е в Афганистан: -0.96 млрд. щатски долари. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Спестявания, щатски долари.
Дефиниция : Gross savings are calculated as gross national income less total consumption, plus net transfers. Data are in current U.S. dollars.
Bild einbetten:
schließen