Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Services value added: Средната стойност за 2015 г. е 204.62 billion U.S. dollars. Най-високата стойност е в Китай: 5484.82 billion U.S. dollars, а най-ниската стойност е в Палау: 0.22 billion U.S. dollars. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Services value added.
Bild einbetten:
schließen