Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Процент Мюсюлмани Шиити: Средната стойност за г. е 31.6 процента. Най-високата стойност е в Иран: 90 процента, а най-ниската стойност е в България: 1 процента. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Процент Мюсюлмани Шиити.
Bild einbetten:
schließen