Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Кражби: Средната стойност за г. е 888.55 брой кражби на 100 000 души. Най-високата стойност е в Швеция: 3972 брой кражби на 100 000 души, а най-ниската стойност е в Ватикана: 0 брой кражби на 100 000 души. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Кражби.
Bild einbetten:
schließen