Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Trade balance, in dollars: Средната стойност за 2015 г. е 2.96 billion U.S. dollars. Най-високата стойност е в Китай: 357.87 billion U.S. dollars, а най-ниската стойност е в САЩ: -500.35 billion U.S. dollars. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Trade balance, in dollars.
Bild einbetten:
schließen