Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Трансферен риск: Средната стойност за г. е 4.41 индексни пункта. Най-високата стойност е в Куба: 7 индексни пункта, а най-ниската стойност е в Монако: 1 индексни пункта. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Трансферен риск.
Дефиниция : Transfer risk = Political risk related to countries’ solvency. Countries are classified into seven categories: from 1 (low risk) to 7 (high risk).
Bild einbetten:
schließen