Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Corruption perceptions - Transparency International: Средната стойност за 2016 г. е 43.22 points. Най-високата стойност е в Нова Зеландия: 90 points, а най-ниската стойност е в Сомалия: 10 points. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Corruption perceptions - Transparency International.
Дефиниция : The Corruption Perceptions Index is an indicator of perceptions of public sector corruption, i.e. administrative and political corruption. The indicator values are determined by using information from surveys and assessments of corruption, collected by a variety of reputable institutions.
Bild einbetten:
schließen