Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Контрол върху корупцията: Средната стойност за 2015 г. е -0.04 точки. Най-високата стойност е в Нова Зеландия: 2.29 точки, а най-ниската стойност е в Екв. Гвинея: -1.83 точки. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Контрол върху корупцията.
Bild einbetten:
schließen