Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Control of corruption: Средната стойност за 2015 г. е -0.04 points. Най-високата стойност е в Нова Зеландия: 2.29 points, а най-ниската стойност е в Екв. Гвинея: -1.83 points. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Control of corruption.
Дефиниция : The index for Control of Corruption captures perceptions of the extent to which public power is exercised for private gain, including both petty and grand forms of corruption, as well as capture of the state by elites and private interests.
Bild einbetten:
schließen