Класиране на държави по данни от официални източници
Изберете индикатор

Download as:

Контрол върху корупцията: Средната стойност за 2015 г. е -0.04 точки. Най-високата стойност е в Нова Зеландия: 2.29 точки, а най-ниската стойност е в Екв. Гвинея: -1.83 точки. По-долу е представена графика с всички държави, за които има налични данни за: Контрол върху корупцията.
Дефиниция : The index for Control of Corruption captures perceptions of the extent to which public power is exercised for private gain, including both petty and grand forms of corruption, as well as capture of the state by elites and private interests.
Bild einbetten:
schließen